เวิลด์ 125 สถิติ

จำนวนผู้เล่น: 187
หมู่บ้านทั้งหมด: 26.672 (142.63 ต่อผู้เล่น)
หมู่บ้านของผู้เล่น: 25.862
หมู่บ้านคนเถื่อน: 810
หมู่บ้านโบนัส: 1.756
สถานะเซิร์ฟเวอร์: เปิด
ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: 238 วัน
ผู้เล่นออนไลน์: 4
ข้อความที่ถูกส่ง: 25.618 (136.99 ต่อผู้เล่น)
โพสต์ในฟอรัม: 14.223 (76.06 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางกองกำลัง: 3.320 (17.75 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางการค้า: 2.352 (12.58 ต่อผู้เล่น)
จำนวนเผ่า: 32
จำนวนผู้เล่นในเผ่า: 143
คะแนนทั้งหมด: 275.478.661 (1.473.148 ต่อผู้เล่น, 10.328 ต่อหมู่บ้าน)
ทรัพยากรทั้งหมด:
 • 4.634.697.396
 • 3.598.505.830
 • 5.423.435.563
กองกำลังทั้งหมด:
 • 37,116 ล้าน
 • 13,391 ล้าน
 • 67,888 ล้าน
 • 26,846 ล้าน
 • 2,427 ล้าน
 • 34,597 ล้าน
 • 72.378
 • 8,960 ล้าน
 • 4,297 ล้าน
 • 2,171 ล้าน
 • 117
 • 2.668
กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น:
 • 198480
 • 71607
 • 363037
 • 143562
 • 12977
 • 185013
 • 387
 • 47914
 • 22977
 • 11608
 • 1
 • 14
กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน:
 • 1392
 • 502
 • 2545
 • 1007
 • 91
 • 1297
 • 3
 • 336
 • 161
 • 81
 • 0
 • 0
ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: Avacodo
เผ่าใหม่ล่าสุด: WD

ข้อมูลเหล่านี้ถูกอัปเดทล่าสุด: วันนี้เวลา 13:02